Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8548
Title: Dẫn luận về quảng cáo = Advertising: A very short introduction
Authors: Fletcher, Winston
Keywords: Dẫn luận;Quảng cáo;Advertising
Issue Date: 2017
Publisher: H : Nhà Xuất Bản Hồng Đức
Abstract: Quảng cáo là việc truyền thông được trả tiền với dự định thông báo và/hoặc thuyết phục một hay nhiều người. Quảng cáo không phải là một thực thể đồng nhất. Nó bao gồm vô số những dạng truyền thông khác nhau, với những mục đích khác nhau. Với hầu hết các quảng cáo, đúng là như vậy, nhằm mục đích bán hàng hóa và dịch vụ. Nhưng không phải tất cả đều thế. Quảng cáo cũng giống như các mảnh thủy tinh trong ống kính vạn hoa. Chúng cùng nhau xuất hiện để làm nên một mô hình hợp nhất - nhưng thực ra mỗi cái trong số đó là hoàn toàn khác với những cái khác. Trong cuốn sách Dẫn luận về Quảng cáo, Winston Fletcher, một chuyên gia có kiến thức sâu rộng sẽ xua tan một vài chuyện hoang đường và những hiểu lầm xung quanh hoạt động quảng cáo. Cuốn sách chứa đựng một lịch sử ngắn gọn của quảng cáo và giải thích về cách ngành công nghiệp này hoạt động, và việc các nhà quảng cáo, truyền thông và các đại lý tham gia vào quá trình đó như thế nào. Nội dung cuốn sách gồm chín phần: 1- Quảng cáo làm những gì? 2- Ngành công nghiệp quảng cáo được tổ chức như thế nào? 3- Nhà quảng cáo: những người chủ chi 4- Các phương tiện truyền thông: thổi cây kèn của nhà quảng cáo 5- Các đại lý sáng tạo: tạo ra các chiến dịch mới 6- Các đại lý truyền thông: tiêu tiền của khách hàng 7- Nghiên cứu nữa, nghiên cứu mãi 8- Người tốt, người xấu và kẻ tệ hại 9- Vai trò của quảng cáo trong xã hội
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8548
Appears in Collections:Quan hệ công chúng và quảng cáo chuyên nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2. Dan luan ve quang cao.pdf10.08 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.