Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/840
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorĐức, Dũng-
dc.date.accessioned2015-01-05T08:32:35Z-
dc.date.available2015-01-05T08:32:35Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/840-
dc.description.abstractNội dung cuốn sách gồm 2 phần. Phần 1: Báo chí: phác thảo diện mạo báo chí Việt Nam thời kỳ đổi mới, quá trình lãnh đạo báo chí của Đảng, công tác quản lý nhà nước về báo chí, quy định về những sai phạm trên báo chí, nhận diện các dạng sai phạm trên báo chí, định hướng phát triển của phát thanh và truyền hình Việt Nam, báo mạng điện tử ở Việt Nam,... Phần 2: Đào tạo báo chí, trình bày thực trạng đào tạo báo chí ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nâng cao chất lượng đào tạo báo chí, vai trò của giảng viên, công tác bồi dưỡng báo chí,...vi
dc.language.isovivi
dc.publisherThông tấnvi
dc.subjectBáo chívi
dc.subjectĐào tạovi
dc.titleBáo chí & đào tạo báo chívi
dc.typeBookvi
Appears in Collections:Báo chí cách mạng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2.18.Bao chi va dao tao bao chi.pdf57.9 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.