Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8406
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Chí Hiếu-
dc.contributor.authorNguyễn, Tiến Hiệp-
dc.date.accessioned2021-08-13T03:26:08Z-
dc.date.available2021-08-13T03:26:08Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.urihttp://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8406-
dc.description101tr.vi
dc.description.abstractTrên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận về vai trò của Nhà nước Việt Nam trong nhận diện, xử lý mâu thuẫn xã hội, luận văn khảo sát thực trạng; từ đó, đề xuất một số phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm phát huy vai trò của Nhà nước Việt Nam trong nhận diện, xử lý mâu thuẫn xã hội hiện nay.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherH.: Học viện Báo chí và Tuyên truyềnvi
dc.relation.ispartofLCvi
dc.subjectNhà nướcvi
dc.subjectVai tròvi
dc.subjectViệt Namvi
dc.subjectMâu thuẫn xã hộivi
dc.subjectXử lívi
dc.subjectNhận diệnvi
dc.titlePhát huy vai trò của Nhà nước Việt Namtrong nhận diện, xử lý mâu thuẫn xã hội hiện nayvi
dc.typeDissertationvi
Appears in Collections:LV chuyên ngành Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Tien Hiep.pdf1.65 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.