Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8405
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDoãn, Thị Chín-
dc.contributor.authorĐỗ, Hồng Hạnh-
dc.date.accessioned2021-08-13T03:19:51Z-
dc.date.available2021-08-13T03:19:51Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.urihttp://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8405-
dc.description104tr.vi
dc.description.abstractLuận văn nghiên cứu làm rõ vấn đề lý luận, thực tiễn và đề xuất những giải pháp tiếp tục phát huy nét đẹp văn hoá trong tín ngưỡng thờ Mẫu đối với đời sống tinh thần người dân ở Hà Nội trong thời gian tới.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherH.: Học viện Báo chí và Tuyên truyềnvi
dc.relation.ispartofLCvi
dc.subjectVăn hóavi
dc.subjectTín ngưỡng thờ mẫuvi
dc.subjectĐời sống tinh thầnvi
dc.subjectNhân dânvi
dc.subjectHà Nộivi
dc.titlePhát huy nét đẹp văn hoá trong tín ngưỡng thờ mẫu đối với đời sống tinh thần của người dân Thủ đô Hà Nội hiện nayvi
dc.typeDissertationvi
Appears in Collections:LV chuyên ngành Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Do Hong Hanh.pdf1.17 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.