Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8389
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBùi, Thu Hương-
dc.contributor.authorPhạm, Thu Hiền-
dc.date.accessioned2021-08-12T08:57:16Z-
dc.date.available2021-08-12T08:57:16Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.urihttp://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8389-
dc.description155tr.vi
dc.description.abstractLuận văn mô tả thực trạng thông điệp về chính sách giáo dục cho đồng bào DTTS vùng Tây Bắc trên kênh truyền hình VTV5 - Đài truyền hình Việt Nam. Từ đó, đề xuất những giải pháp, khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng thông điệp về chính sách giáo dục cho đồng bào DTTS nói chung và dành cho đồng bào DTTS vùng Tây Bắc nói riêng trên kênh truyền hình VTV5.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherH.: Học viện Báo chí và Tuyên truyềnvi
dc.relation.ispartofLCvi
dc.subjectThông điệpvi
dc.subjectChính sách giáo dụcvi
dc.subjectDân tộc thiểu sốvi
dc.subjectTây Bắcvi
dc.subjectKênh truyền hìnhvi
dc.subjectĐài Truyền hình Việt Namvi
dc.titleThông điệp về chính sách giáo dục cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc trên kênh truyền hình VTV5, đài Truyền hình Việt Nam, khảo sát dữ liệu 6 tháng cuối năm 2019vi
dc.typeDissertationvi
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pham Thu Hien.pdf1.79 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.