Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8374
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBùi, Văn Huyền-
dc.contributor.authorLê, Thu Trang-
dc.date.accessioned2021-08-12T04:20:31Z-
dc.date.available2021-08-12T04:20:31Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.urihttp://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8374-
dc.description106tr.vi
dc.description.abstractLuận văn tổng kết và hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về DN nói chung và DNNVV nói riêng tại Việt Nam trong bối cảnh các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Phân tích và đánh giá thực trạng các chính sách hỗ trợ DNNVV của Việt Nam trong bối cảnh các hiệp định FTA thế hệ mới đang dần có hiệu lực; Đề xuất phương hướng và một số giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện hệ thống chính sách hỗ trợ DNNVV Việt Nam trong thời gian sắp tới.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherH.: Học viện Báo chí và Tuyên truyềnvi
dc.relation.ispartofLCvi
dc.subjectChính sách hỗ trợvi
dc.subjectDoanh nghiệp nhỏ và vừavi
dc.subjectViệt Namvi
dc.subjectHiệp định thương mại tự do thế hệ mớivi
dc.titleChính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam trong bối cảnh các hiệp định thương mại tự do thế hệ mớivi
dc.typeDissertationvi
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le Thu Trang.pdf2.31 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.