DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >
Giáo trình >

Quan hệ quốc tế : [4]

Trang chủ Bộ sưu tập

 
 
hoặc liệt kê theo 
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này
Xem thống kê

Các tài liệu mới cập nhật

 DSpace Giáo trình quan hệ đối ngoại của Việt Nam từ 1940 đến nay
     Vũ Dương Ninh (H. : Đại học Quốc gia Hà Nội.-230tr., 2015)

 DSpace Chiếc Lexus và cây Ô liu = The lexus and the olive tree. Toàn cầu hóa là gì?
     Thomas L. Friedman. Lê Minh (2005)

 DSpace Thông tin đối ngoại Việt Nam - một số vấn đề lý luận và thực tiễn
     Phạm, Minh Sơn (chủ biên) (Chính trị - Hành chính, 2011)

 DSpace Tập bài giảng Quan hệ quốc tế (Chương trình cao cấp lý luận chính trị)
     Trình, Mưu (chủ biên) (Lý luận chính trị, 2006)

 

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2019 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com