Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8337
Title: Con người, môi trường và văn hóa
Authors: Nguyễn, Xuân Kính
Keywords: Môi trường;Con người;Văn hóa
Issue Date: 2014
Publisher: Khoa học xã hội
Abstract: Cuốn sách giúp người đọc hình dung về người Việt trong mối quan hệ với môi trường tự nhiên, môi trường xã hội và với chính mình. Người Việt với những kiểu dạng cụ thể: người nông dân, người thành thị, người thợ thủ công, nhà nho, người buôn bán... với các khía cạnh ẩm thực, trạng phục, đi lại và làm lụng, với một số biểu hiện của văn hóa xã hội và văn hóa tinh thần, thường được chúng tôi đặt trong những thời kì, giai đoạn lịch sử cụ thể.
Description: 722tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8337
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
con nguoi moi truong va van hoa.pdf64.1 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.