Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8318
Title: Giáo trình tâm lý học quản lý /
Authors: Nguyễn, Hữu Thụ
Keywords: Giáo trình;Tâm lí học;Quản lí
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: Giới thiệu những vấn đề chung của tâm lý học quản lý. Trình bày tâm lý học trong công tác quản lý cá nhân và quản lý tập thể, đồng thời phân tích nhân cách và giao tiếp trong hoạt động quản lý
Description: 306tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8318
ISBN: 978-604-62-5687-8
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
79. giao trinh tam ly hoc quan ly.pdf9.99 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.