Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8301
Title: Lời mời đến với xã hội học: một góc nhìn nhân văn
Authors: Berger, Peter L
Keywords: Xã hội học
Issue Date: 2017
Publisher: Tri thức
Abstract: Trình bày nhãn quan xã hội học của tác giả trong việc nhìn nhận xã hội học với tư cách là một kiểu tiêu khiển cá nhân và một hình thái ý thức cũng như mối quan hệ giữa tính chủ động và tích cực của con người với tính quy định chặt chẽ của cấu trúc xã hội...
Description: 371tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8301
ISBN: 9786049433139
Appears in Collections:Xã hội học và gia đình Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
67. loi moi den voi xa hoi hoc.pdf7.85 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.