Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8270
Title: Thành công nhờ thương hiệu
Keywords: Chiến lược;Cạnh tranh;Thương hiệu
Issue Date: 2005
Publisher: Văn hóa - Thông tin
Abstract: Cuốn sách là tổng hợp các vụ án về thương hiệu của nhiều nước. Bên cạnh dẫn chứng là những lời bình luận cũng như kinh nghiệm thực tế từ những thành công, thất bại của thương hiệu
Description: 291tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8270
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
130. thanh cong nho thuong hieu.pdf7.12 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.