Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8265
Title: Nghệ thuật quảng cáo
Authors: Nguyễn, Văn Hà
Keywords: Hình thức truyền thông;Phương tiện nghe nhìn;Quảng cáo;Nghệ thuật
Issue Date: 2006
Publisher: Lao động xã hội
Abstract: Cuốn sách giúp giải đáp phần nào câu hỏi quảng cáo thế nào để thu hút khách hàng, mang lại hiệu quả kinh tế cho người làm ra hàng hóa, đồng thời mang lại lợi ích cho người tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo tính trung thực và có được nét đòp văn hóa
Description: 152tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8265
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
125. nghe thuat quang cao.pdf3.78 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.