Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8262
Title: Thúc đẩy PR trong thế giới công nghệ số
Authors: Dilenschneider, Robert L
Keywords: Quan hệ công chúng;Công nghệ số;Mỹ
Issue Date: 2012
Publisher: Lao động - Xã hội
Abstract: Cuốn sách chỉ cho bạn cách thức kết hợp các công cụ, kỹ thuật mạng và cách thức truyền thông truyền thống để tạo ra những chiến dịch quảng bá hữu hiệu. Với những nghiên cứu thực tiễn, những lời khuyên của các chuyên gia, các bước hành động cụ thể: cách tạo ra một website cuốn hút; quan sát khách hàng để lựa chọn
Description: 410tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8262
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
122. PR theo kieu My.pdf8.32 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.