Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8257
Title: Bút chì sắc, ý tưởng lớn, quảng cáo để đời
Authors: Sullivan, Luke
Keywords: Ý tưởng;Phương tiện truyền thông;Quảng cáo
Issue Date: 2017
Publisher: Lao động
Abstract: Gồm các ví dụ và trải nghiệm về việc đưa ra các ý tưởng lớn trong ngành quảng cáo từ phương tiện truyền thông xã hội đến truyền thông truyền thống, từ marketing trực tiếp đến marketing trải nghiệm, từ quảng cáo ngoài trời đến quảng cáo di động
Description: 561tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8257
ISBN: 9786045971147
Appears in Collections:Quan hệ công chúng và quảng cáo chuyên nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
118. But chi sac.pdf15.66 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.