Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8195
Title: Giáo trình tác phẩm báo mạng điện tử
Authors: Nguyễn, Thị Trường Giang
Lê, Thị Thanh Xuân
Trương, Hoài Trâm
Keywords: Báo mạng điện tử;Tác phẩm;Giáo trình
Issue Date: 2020
Publisher: H.: Thông tin và Truyền thông
Abstract: Trình bày những kiến thức cơ bản cùng các kỹ năng liên quan đến hoạt động báo mạng điện tử như: Tổng quan về thể loại báo mạng điện tử, thể loại tin, thể loại phỏng vấn, thể loại phóng sự và thể loại bình luận trên báo mạng điện tử
Description: ĐTTS ghi: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 325tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8195
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GT Tac pham bao mang dien tu.pdf10.09 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.