Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8188
Title: Chủ nghĩa khủng bố toàn cầu - vấn đề và cách tiếp cận: sách tham khảo
Authors: Lại, Văn Toàn
Phạm, Nguyên Long
Keywords: Chủ nghĩa khủng bố;Toàn cầu hóa
Issue Date: 2004
Publisher: H.: Khoa học xã hội
Abstract: Gồm 10 bài viết của các tác giả Nga, Trung Quốc, Mỹ và Châu Âu cung cấp cho người đọc những hiểu biết cần thiết về chủ nghĩa khủng bố trên một số nét cốt yếu đang được quan tâm hiện nay.
Description: 344tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8188
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14. Chunghiakhungbotoancau.pdf8.13 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.