LV chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam : [95] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 95
Issue DateTitleAuthor(s)
2023Đảng bộ báo Lao động lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng từ năm 2010 đến năm 2020Đồng, Thị Thanh Hoa
2022Đảng lãnh đạo quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam từ năm 2011 đến năm 2020)Đàm, Thị Hạnh
2022Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo hoạt động kinh tế đối ngoại với các nước ASEAN từ năm 2011 đến năm 2020Hoàng, Thị Thùy Lương
2022Đảng bộ Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật lãnh đạo công tác xuất bản từ năm 2010 đến năm 2020Nguyễn, Thị Lan Anh
2022Đảng bộ huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá lãnh đạo phát triển kinh tế nông nghiệp từ năm 2010 đến năm 2020Lê, Thị Hoài Thương
2021Đảng bộ huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội lãnh đạo xây dựng nông thôn mới từ năm 2008 đến năm 2018Vũ, Thị Thùy Trang
2020Đảng bộ tỉnh Thái Bình lãnh đạo phát triển nông nghiệp từ năm 2010 đến năm 2020Trần, Thị Nga
2020Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lãnh đạo bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa từ năm 2010 đến năm 2020Tống, Thị Huyền Thu
2020Đảng bộ huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang lãnh đạo phát triển nông nghiệp từ năm 2010 đến năm 2020Lương, Thị Hạnh
2020Đảng bộ tỉnh Lào Cai lãnh đạo xây dựng và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực giáo dục phổ thông từ năm 2010 đến năm 2020Lê, Thị Nga
2019Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lãnh đạo phát triển kinh tế công nghiệp từ năm 2005 đến năm 2015Nguyễn Việt Hùng
2017Đảng bộ huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định lãnh đạo thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” từ năm 2005 đến năm 2015”Nguyễn, Thị Thu Huyền
2012Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo quá trình hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 1991 đến 2001Lưu, Minh Ngọc
2011Công tác xây dựng Đảng thời kỳ 1945 - 1954Thân, Thị Thu Ngân
2017Đường lối đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1996 đến năm 2015Vũ, Thị Hạnh
2018Đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (2006-2016)Trần, Thị Thu Hương
2017Đảng bộ huyện Phú Lượng, tỉnh Thái Nguyên lãnh đạo công tác thanh niên từ năm 2005 đến năm 2015Trần, Thị Thu Hiền
2018Đảng bộ huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên lãnh đạo thực hiện chính sách dân tộc từ năm 2005 đến năm 2015Phan, Thị Thu Trang
2017Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo công tác tư tưởng từ năm 1986 đến năm 1996Phạm, Thị Hà Chuyên
2018Đảng lao động Việt Nam lãnh đạo công tác tư tưởng ở miền Bắc từ năm 1965 đến năm 1975Nguyễn, Việt Nga
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 95