Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8126
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPGS, TS. Trần Văn Hải-
dc.contributor.authorPhạm Diệu Thu-
dc.date.accessioned2021-01-12T03:14:15Z-
dc.date.available2021-01-12T03:14:15Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.urihttp://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8126-
dc.description140 trvi
dc.description.abstractLàm rõ các khái niệm cơ bản, thể loại sách kinh điển lý luận chính trị, nguyên tắc biên tập - xuất bản sách kinh điển lý luận chính trị của Đảng ta và những tiêu chí đánh giá chất lượng và hiệu quả sách kinh điển lý luận chính trị; Khái quát thực trạng hoạt động xuất bản sách kinh điển lý luận chính trị của Nhà xuất bản từ năm 2013 đến nay; Phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao toàn diện chất lượng hoạt động xuất bản sách kinh điển lý luận chính trị của Nhà xuất bản hiện nay.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherHọc viện Báo chí và Tuyên truyềnvi
dc.subjectXuất bảnvi
dc.subjectSách điện tửvi
dc.subjectNhà xuất bản Chính trị Quốc giavi
dc.titleXuất bản sách kinh điển ở Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật hiện nayvi
dc.typeDissertationvi
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý xuất bản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pham Dieu Thu.pdf2.03 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.