Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8098
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPGS.TS Ngô, Quang Minh-
dc.contributor.authorTrần, Thị Nga-
dc.date.accessioned2021-01-08T09:24:32Z-
dc.date.available2021-01-08T09:24:32Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.urihttp://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8098-
dc.description115 trvi
dc.description.abstractTrên cơ sở lý luận và thực tiễn đã được phân tích, nghiên cứu đề xuất giải pháp đẩy mạnh phát triển KTTN trong ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong thời gian tới.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherHọc viện Báo chí và Tuyên truyềnvi
dc.subjectKinh tế tư nhânvi
dc.subjectNông nghiệpvi
dc.subjectThanh Hóavi
dc.titleKinh tế tư nhân trong ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện nayvi
dc.typeDissertationvi
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Thi Nga.pdf1.55 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.