Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8094
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTS. Đồng Văn Phường-
dc.contributor.authorNguyễn, Hồng Nhung-
dc.date.accessioned2021-01-08T08:21:46Z-
dc.date.available2021-01-08T08:21:46Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.urihttp://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8094-
dc.description125 trvi
dc.description.abstractLuận văn làm rõ khái niệm, bản chất, cấu trúc, hình thức, chức năng của tiền lương và các căn cứ để đánh giá chính sách tiền lương; Phân tích, đánh giá thực trạng chính sách tiền lương hiện nay ở Việt Nam; Đề xuất giải pháp và kiến nghị để hoàn thiện chính sách tiền lương hiện nay.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherHọc viện Báo chí và Tuyên truyềnvi
dc.subjectChính sáchvi
dc.subjectTiền Lươngvi
dc.subjectViệt Namvi
dc.subjectTiền côngvi
dc.titleHoàn thiện chính sách tiền lương ở Việt Nam tiếp cận từ lý luận tiền công của C.Mácvi
dc.typeDissertationvi
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Hong Nhung.pdf1.95 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.