Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8054
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTS. Trần Thị Hòe-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Ngọc Hạnh-
dc.date.accessioned2021-01-06T04:03:37Z-
dc.date.available2021-01-06T04:03:37Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.urihttp://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8054-
dc.description118 trvi
dc.description.abstractTrên cơ sở phương pháp luận triết học, luận văn tập trung làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn của vấn đề bạo lực gia đình; đi sâu phân tích và khái quát hoá thực trạng bạo lực gia đình trong giai đoạn hiện nay. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp, kiến nghị chủ yếu nhằm phòng, chống bạo lực gia đình ở nước ta trong thời gian tới.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherHọc viện Báo chí và Tuyên truyềnvi
dc.subjectPhòng chốngvi
dc.subjectBạo lực gia đìnhvi
dc.subjectViệt Namvi
dc.titleVấn đề phòng, chống bạo lực gia đình ở Việt Nam hiện nayvi
dc.typeDissertationvi
Appears in Collections:LV chuyên ngành Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Ngoc Hanh.pdf1.58 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.