Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8007
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTS. Đinh Thị Xuân Hòa-
dc.contributor.authorNguyễn Thu Chung-
dc.date.accessioned2021-01-04T02:53:53Z-
dc.date.available2021-01-04T02:53:53Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.urihttp://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8007-
dc.description139 trvi
dc.description.abstractTrên cơ sở hệ thống hóa lý thuyết và thực tiễn, luận văn nghiên cứu, dựng lên một bức tranh toàn diện, khái quát về thực trạng, làm rõ những thành công, hạn chế trong quản lý hoạt động tác nghiệp của phóng viên Thời sự Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh hiện nay từ góc nhìn quản lý báo chí; từ đó kiến nghị các giải pháp phù hợp nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động quản lý hoạt động phóng viên Thời sự ở Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh trong thời gian tới.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherHọc viện Báo chí và Tuyên truyềnvi
dc.subjectQuản lívi
dc.subjectTác nghiệpvi
dc.subjectPhòng viênvi
dc.subjectTrung tâm truyền thôngvi
dc.subjectQuảng Ninhvi
dc.subjectBáo chívi
dc.titleQuản lý hoạt động tác nghiệp của phóng viên thời sự ở Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh - từ góc nhìn quản lý báo chívi
dc.typeDissertationvi
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý Báo chí - Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thu Chung.pdf1.17 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.