DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >

Giáo trình : [249]

Trang chủ đơn vị

 
 
hoặc liệt kê theo 

Các bộ sưu tập thuộc đơn vị này

Xem thống kê

Các tài liệu mới cập nhật

 DSpace GIÁO TRÌNH ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC
     Trần Thị Kim Thu (ch.b.) (H. : Đại học Kinh tế Quốc dân. - 255tr. ; 21cm, 2012)

 DSpace GIÁO TRÌNH NHẬP MÔN KHOA HỌC GIAO TIẾP
     Nguyễn Bá Minh (H. : Đại học Sư phạm, 146tr. ; 21cm, 2014)

 DSpace GIÁO TRÌNH CHÍNH TRỊ HỌC
     Nguyễn Đăng Dung (ch.b.) (H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 486tr. ; 24cm, 2010)

 DSpace GIÁO TRÌNH TÂM LÍ HỌC
     Lê, Minh Nguyệt (chủ biên) (Nxb Đại học Sư phạm.- 233 tr, 24 cm, 2015)

 DSpace GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY HIỆN ĐẠI
     Nguyễn, Vũ Hảo ( Chủ biên ) (Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.- 415 tr, 24 cm, 2016)

 

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2017 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com