DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >

Giáo trình : [223]

Trang chủ đơn vị

 
 
hoặc liệt kê theo 

Các bộ sưu tập thuộc đơn vị này

Xem thống kê

Các tài liệu mới cập nhật

 DSpace KHOA HỌC LUẬN
     TRỊNH, ĐÌNH THẮNG (H.: Thông tin.- 209tr.; 20 cm, 1992)

 DSpace GIÁO TRÌNH VĂN HỌC VIỆT NAM
     TRẦN, THỊ TRÂM (H. : Giáo dục. - 203tr. ; 24cm, 2017)

 DSpace GIÁO TRÌNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ QUAN HỆ QUỐC TẾ
     LÊ, ĐÌNH NĂM (CHỦ BIÊN) (H. : Lý luận chính trị. - 172tr. ; 21cm, 2014)

 DSpace GIÁO TRÌNH TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN TRÊN BÁO MẠNG ĐIỆN TỬ
     NGUYỄN, THỊ TRƯỜNG GIANG (H. : Chính trị Quốc gia. - 267 tr. : ảnh ; 21cm, 2016)

 DSpace GIÁO TRÌNH SOẠN THẢO VĂN BẢN VỀ CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG
     MAI, ĐỨC NGỌC (CHỦ BIÊN) (H. : Chính trị Quốc gia. - 202tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm, 2016)

 

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2017 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com