DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >

Giáo trình : [321]

Trang chủ đơn vị

 
 
hoặc liệt kê theo 

Các bộ sưu tập thuộc đơn vị này

Xem thống kê

Các tài liệu mới cập nhật

 DSpace Giới thiệu tác phẩm của C.Mác, Ph,Ăngghen, V.I.Lênin, Hồ Chí Minh. Về xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước
     (Hà Nội, 210tr., 2012)

 DSpace Triết học Mác-Lênin (Giáo trình trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính. Những vấn đề cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
     (2011)

 DSpace Giáo trình phân tích kinh doanh
     PGS.TS. Nguyễn Văn Công (Đại học Kinh tế quốc dân, 345tr., 2009)

 DSpace Giáo trình Marketing căn bản
     GS.TS. Trần Minh Đạo (Đại học Kinh tế quốc dân, 409tr., 2009)

 DSpace Giáo trình dân số và phát triển
     Tống, Văn Đường (H.: Đại học Kinh tế quốc dân, 416 tr, 2007)

 

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2019 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com