Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7969
Title: Quản lý hoạt động phòng cháy, chữa cháy đối với nhà chung cư cao tầng của Công an quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội hiện nay
Authors: Phạm, Văn Trí
Advisor: Nguyễn, Vũ Tiến
Keywords: Quản lí;Phòng cháy chữa cháy;Chung cư cao tầng;Công an;Nam Từ Liêm;Hà Nội
Issue Date: 2020
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng công tác quản lý hoạt động phòng cháy, chữa cháy của công an Quận Nam Từ Liêm đối với các nhà chung cư cao tầng trên địa bàn quận, tác giả đề xuất phương hướng và các giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu lực quản lý hoạt động PCCC đối với nhà chung cư cao tầng trên địa bàn quận Nam Từ Liêm trong thời gian tới.
Description: 123 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7969
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pham Minh Tri.pdf1.76 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.