Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7948
Title: Chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH một thành viên Bạch Đằng, Bộ Công an hiện nay
Authors: Lê, Thị Dung
Advisor: TS. Nguyễn Thị Kim Thu
Keywords: Nguồn nhân lực;Công ty TNHH một thành viên Bạch Đằng;Bộ Công an
Issue Date: 2020
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở làm rõ một số vấn đề lý luận về chất lượng nguồn nhân lực; LV đánh thực trạng nguồn nhân lực ở Công ty TNHH một thành viên Bạch Đằng, Bộ Công an từ năm 2005 đến năm 2019 từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở đây trong thời gian tới.
Description: 142 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7948
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Luận văn sửa 28-6-2020 Lê Thị Dung.pdf1.85 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.