Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/793
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorĐỗ, Thị Thu Hằng-
dc.contributor.authorNguyễn, Hà Ngân-
dc.date.accessioned2014-12-22T10:42:02Z-
dc.date.available2014-12-22T10:42:02Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/793-
dc.description.abstractLuận văn nghiên cứu một cách tổng hợp, khái quát hóa lý thuyết về quan hệ công chúng và quan hệ công chúng trong lĩnh vực giáo dục, cụ thể là trong hệ thống trường đại học công lập; Khảo sát các dạng hoạt động cơ bản của QHCC và làm rõ thực trạng thực hoạt động QHCC tại các trường đại học công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội mà người viết chọn nghiên cứu cụ thể đó là Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Bách khoa Hà Nội và Học viện Báo chí Tuyên truyền (nghiên cứu đối tượng, mục đích, thông điệp, công cụ, phương pháp, cách thức, kết quả cũng như nhữngyếu tố khách quan và chủ quan đem đến thuận lợi hay khó khăn trong quá trình thực hiện); Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho các hoạt động Quan hệ công chúng tại các trường đại học công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chungvi
dc.language.isovivi
dc.publisherHọc viện Báo chí và Tuyên truyềnvi
dc.relation.ispartofseriesPhòng đọc Mở;-
dc.subjectHoạt độngvi
dc.subjectQuan hệ công chúngvi
dc.subjectTrường đại học công lậpvi
dc.subjectHà Nộivi
dc.titleHoạt động quan hệ công chúng của các trường đại học công lập trên địa bàn thành phố Hà Nộivi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quan hệ công chúng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Ha Ngan.pdf2.72 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.