Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7930
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPGS, TS. Đường Vinh Sường-
dc.contributor.authorVương, Ngọc Hải-
dc.date.accessioned2020-12-21T01:59:38Z-
dc.date.available2020-12-21T01:59:38Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.urihttp://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7930-
dc.description97 trvi
dc.description.abstractTrên cơ sở những vấn đề lý luận và thực tiễn trước làm rõ thực trạng Quản lý hoạt động in xuất bản phẩm của thành phố Hà Nội hiện nay. Đồng thời, luận văn đề xuất một số giải pháp đấu tranh, giảm thiểu và ngăn chặn việc in lậu sách trên địa bàn trong thời gian tới.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherHọc viện Báo chí và Tuyên truyềnvi
dc.subjectQuản lívi
dc.subjectIn ấnvi
dc.subjectXuất bản phẩmvi
dc.subjectHà Nộivi
dc.titleQuản lý hoạt động in ấn xuất bản phẩm của thành phố Hà Nộivi
dc.typeDissertationvi
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý xuất bản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vuong Ngoc Hai.pdf1.65 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.