Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7903
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrần, Quang Hiển-
dc.contributor.authorBùi, Thị Bé Mười-
dc.date.accessioned2020-12-09T02:37:31Z-
dc.date.available2020-12-09T02:37:31Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.urihttp://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7903-
dc.description111tr.vi
dc.description.abstractMột là, làm rõ một số vấn đề lý luận về quản lý đội ngũ giáo viên THPT; Hai là, khảo sát thực trạng quản lý đội ngũ giáo viên THPT ở huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre hiện nay; Ba là, phân tích phương hướng và đề xuất giải pháp tăng cường quản lý đội ngũ giáo viên THPT ở huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre trong thời gian tới.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherHọc viện Báo chí và Tuyên truyềnvi
dc.relation.ispartofLCvi
dc.subjectQuản lívi
dc.subjectGiáo viênvi
dc.subjectBến Trevi
dc.titleQuản lý đội ngũ giáo viên trung học phổ thông ở huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre hiện nayvi
dc.typeDissertationvi
Appears in Collections:LV chuyên ngành Chính trị học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bui Thi Be Muoi.pdf1.77 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.