Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7862
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLê, Thị Thúy-
dc.contributor.authorNguyễn, Thế Viễn-
dc.date.accessioned2020-11-27T02:24:35Z-
dc.date.available2020-11-27T02:24:35Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.urihttp://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7862-
dc.description132tr.vi
dc.description.abstractNghiên cứu kinh nghiệm phát triển dịch vụ hỗ trợ nông nghiệp ở một số địa phương, từ đó rút ra bài học đối với tỉnh Hưng Yên. Khảo sát, đánh giá thực trạng dịch vụ hỗ trợ nông nghiệp ở tỉnh Hưng Yên trong thời gian qua. Chỉ ra nguyên nhân và những vấn đề đặt ra từ thực trạng dịch vụ hỗ trợ nông nghiệp ở tỉnh Hưng Yên cần giải quyết. Đề xuất các quan điểm và giải pháp phát triển dịch vụ hỗ trợ nông nghiệp ở tỉnh Hưng Yên thời gian 2025.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherHọc viện Báo chí và Tuyên truyềnvi
dc.relation.ispartofLCvi
dc.subjectDịch vụvi
dc.subjectNông nghiệpvi
dc.subjectHưng Yênvi
dc.titleDịch vụ hỗ trợ nông nghiệp ở tỉnh Hưng Yên hiện nayvi
dc.typeDissertationvi
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen The Vien.pdf1.98 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.