Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7848
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPhạm, Văn Minh-
dc.date.accessioned2020-11-25T03:59:20Z-
dc.date.available2020-11-25T03:59:20Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.urihttp://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7848-
dc.description323tr.vi
dc.description.abstractCung cấp các kiến thức hiện đại và chuyên sâu về kinh tế vi mô ở trình độ đại học cho những người học. Cuốn sách là sự tiếp nối kiến thức cơ bản trong kinh tế vi mô I và phù hợp với chương trình đào tạo các lớp khối ngành kinh tếvi
dc.language.isovivi
dc.publisherLao động - Xã hộivi
dc.subjectGiáo trìnhvi
dc.subjectKinh tế vi môvi
dc.titleGiáo trình kinh tế vi mô IIvi
dc.typeBookvi
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
168. giáo trình kinh tế vĩ mô 2.pdf8.13 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.