Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7838
Title: Giáo trình văn học Nga
Authors: Đỗ, Hải Phong
Keywords: Giáo trình;Văn học Nga
Issue Date: 2015
Publisher: Giáo dục
Abstract: Trình bày khái quát những đỉnh cao của văn học Nga thế kỉ XIX và XX. Phân tích đặc điểm văn học và một số tác phẩm của các đại văn hào Nga tiêu biểu như Pushkin, S. Esenin, Tolstoy, Dostoevsky, Chekhov, Gorky, Sholokhov
Description: 247tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7838
ISBN: 9786040066213
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
158. giáo trình văn học nga.pdf28.35 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.