Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7796
Title: Giáo trình luật tố tụng hành chính Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Thủy
Keywords: Giáo trình;Luật tố tụng hành chính;Việt Nam
Issue Date: 2012
Publisher: Giáo dục
Abstract: Trình bày các khái niệm và nguyên tắc của luật tố tụng hành chính Việt Nam, thẩm quyền xét xử hành chính của tòa án nhân dân, người tiến hành tố tụng hành chính, tham gia tố tụng hành chính, khởi kiện và thụ lí vụ án hành chính, chứng cứ và chứng minh trong vụ án hành chính, xét xử sơ thẩm vụ án hành chính...
Description: 247tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7796
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
114. giáo trình luật tố tụng hành chính VN.pdf7.98 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.