Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7795
Title: Giáo trình luật tố tụng dân sự Việt Nam
Authors: Bùi, Thị Thanh Hằng
Keywords: Giáo trình;Luật tố tụng dân sự;Việt Nam
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: Trình bày những vấn đề chung về luật tố tụng dân sự: khái niệm và nguyên tắc; thẩm quyền của toà án; chủ thể trong tố tụng dân sự; chứng cứ và chứng minh; biện pháp khẩn cấp tạm thời; án phí, lệ phí và chi phí tố tụng, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng; thời hạn tố tụng, thời hiệu khởi kiện, thời hiệu yêu cầu. Thủ tục giải quyết các vụ việc dân sự như thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm, thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm
Description: 470tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7795
ISBN: 97869049349324
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
113. giáo trình luật tố tụng dân sự VN.pdf14.19 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.