Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7729
Title: Giáo trình văn học dân gian Việt Nam
Authors: Nguyễn, Bích Hà
Keywords: Giáo trình;Văn học dân gian;Việt Nam
Issue Date: 2012
Publisher: Đại học Sư phạm
Abstract: Khái quát những vấn đề cơ bản của văn học dân gian và nghiên cứu một số thể loại tiêu biểu, đặc sắc bao gồm: thần thoại, truyền thuyết, truyện cổ tích, truyện ngụ ngôn, vè, câu đố, tục ngữ, ca dao, chèo...
Description: 311tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7729
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
48. giáo trình văn học dân gian vn.pdf7.58 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.