Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 10 (Search time: 0.011 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2014Tư tưởng đạo đức, nhân văn Hồ Chí Minh với vấn đề xây dựng con người Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế (Sách chuyên khảo)Doãn Thị Chín
2016Văn hóa chính trị Hồ Chí Minh với việc xây dựng văn hóa chính trị Việt NamNguyễn Minh Khoa
2014Tư tưởng Hồ Chí Minh về pháp luật và việc vận dụng trong sự nghiệp đổi mới ở Việt NamTrần, Nghị
2014Chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh với việc xây dựng nhân cách sinh viên Việt Nam hiện nayLương, Gia Ban
2009Biện chứng của Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội ở Việt NamLại, Quốc Khánh
2010Phát triển văn hóa và con người Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí MinhHoàng Anh
2021Giá trị và sự vận dụng phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nayTrần, Thị Minh Tuyết
2002Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt NamVũ, Viết Mỹ
2010Vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội ở Việt NamMạch, Quang Thắng
2017Tư tưởng Hồ Chí Minh về đường lối quân sự của Đảng, chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốcBùi, Chí Trung