Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 21 (Search time: 0.011 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2014Tư tưởng đạo đức, nhân văn Hồ Chí Minh với vấn đề xây dựng con người Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế (Sách chuyên khảo)Doãn Thị Chín
2010Học thuyết Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng và xây dựng Đảng Cộng sảnNguyễn, Đức Ái
2016Những nội dung cơ bản của tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh (Tài liệu nghiên cứu phục vụ triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh")-
2016Văn hóa chính trị Hồ Chí Minh với việc xây dựng văn hóa chính trị Việt NamNguyễn Minh Khoa
2016Hỏi - đáp về tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh (Dùng cho đảng viên ở cơ sở, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội và tuyên truyền trong nhân dân)-
2014Tư tưởng Hồ Chí Minh về pháp luật và việc vận dụng trong sự nghiệp đổi mới ở Việt NamTrần, Nghị
2013Ngân hàng câu hỏi, kiểm tra môn Tư tưởng Hồ Chí MinhPhạm, Ngọc Anh
2013Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáoBùi, Mạnh Cường; Nguyễn, Thị Tố Quyên tuyển chọn, giới thiệu
2016Bài tập học phần Tư tưởng Hồ Chí MinhLại Quốc Khánh; Lê Quang Đăng; Lê Thị Sự
2014Chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh với việc xây dựng nhân cách sinh viên Việt Nam hiện nayLương, Gia Ban