Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7688
Title: Tác nghiệp báo chí trong môi trường truyền thông hiện đại
Authors: Nguyễn, Thành Lợi
Keywords: Báo chí;Truyền thông;Tác nghiệp
Issue Date: 2019
Publisher: Thông tin và truyền thông
Abstract: Giới thiệu khái quát những khái niệm về truyền thông xã hội, các lý thuyết, hội tụ truyền thông, toà soạn hội tụ, báo chí hiện đại, đồng thời trình bày đặc điểm và những kỹ năng cần thiết đối với "nhà báo đa năng" trong môi trường hội tụ truyền thông; kỹ năng làm báo đa phương tiện.
Description: 299tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7688
ISSN: 9786048038212
Appears in Collections:Báo chí cách mạng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19. tác nghiệp báo chí trong môi trường.pdf6.98 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.