Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7687
Title: Những tờ báo của tù nhân Côn Đảo
Keywords: Báo chí;Côn Đảo;Tù nhân
Issue Date: 2002
Publisher: Nxb.Trẻ
Abstract: Tù chính trị Côn Đảo làm báo.Đôi điều về tập báo Sinh hoạt
Description: 496tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7687
Appears in Collections:Báo chí cách mạng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13. Nhung to bao cua tu nhan Con Dao.pdf14.63 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.