Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7646
Title: Mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội, chính phủ trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Authors: Trần, Ngọc Đường
Keywords: Quốc hội;Chính phủ;Việt Nam;Nhà nước pháp quyền
Issue Date: 2008
Publisher: Chính trị quốc gia
Abstract: Cơ sở lý luận của việc đổi mới mô hình tổ chức & phương thức hoạt động của Quốc hội, Chính Phủ trong Nhà nước pháp quyền. Thực trạng và giải pháp hoàn thiện mô hình này.
Description: 510tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7646
Appears in Collections:Xây dựng Nhà nước Việt NamItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.