Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7600
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Trọng Phúc-
dc.date.accessioned2020-09-11T01:59:04Z-
dc.date.available2020-09-11T01:59:04Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.urihttp://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7600-
dc.description588tr.vi
dc.description.abstractCuốn sách gồm 2 phần: trình bày về con đường dẫn tới thắng lợi cách mạng Tháng Tám năm 1945, thiết lập Nhà nước cách mạng kiểu mới ở Việt Nam và các thời kỳ xây dựng và phát triển của Nhà nước gắn liền với tiến trình cách mạng của Đảng và dân tộc; một số chuyên đề bước đầu góp phần làm rõ một số vấn đề về xây dựng và bảo vệ Nhà nước.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherChính trị quốc giavi
dc.subjectNhà nướcvi
dc.subjectViệt Namvi
dc.subjectCách mạngvi
dc.titleNhà nước cách mạng Việt Nam (1945 - 2010)vi
dc.typeBookvi
Appears in Collections:Xây dựng Nhà nước Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
47. nhà nước cách mạng Việt Nam.pdf12 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.