Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7560
Title: Chính luận truyền hình - Lý thuyết và kỹ năng sáng tạo tác phẩm
Other Titles: Sách chuyên khảo
Authors: Nguyễn, Ngọc Oanh
Keywords: Chính luận;Truyền hình;Lí thuyết;Kĩ năng;Tác phẩm báo chí
Issue Date: 2015
Publisher: NXb.Thông tấn
Abstract: Cuốn sách còn đi sâu phân tích các kỹ năng tác nghiệp của nhà báo, phóng viên, biên tập viên, bình luận viên truyền hình khi sáng tạo tác phẩm thuộc thể loại bình luận, đàm luận và khi giao tiếp với công chúng truyền hình. Trên cơ sở các nghiên cứu, khảo sát thực trạng kỹ năng tác nghiệp của nhà báo về chính luận truyền hình.
Description: 254tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7560
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
40. chính luận truyền hình.pdf6.2 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.