Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7554
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Quế-
dc.contributor.authorĐặng, Đình Tiến-
dc.date.accessioned2020-08-28T02:21:19Z-
dc.date.available2020-08-28T02:21:19Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.isbn9786049017926-
dc.identifier.urihttp://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7554-
dc.description284tr.vi
dc.description.abstractGiới thiệu chính sách đối ngoại của Ấn Độ những năm đầu thế kỉ XXI như: cơ sở hình thành, nội dung chính sách, quá trình triển khai và tác động của chính sách đến quan hệ quốc tế và Việt Namvi
dc.language.isovivi
dc.publisherH.: Lý luận chính trịvi
dc.subjectChính sách đối ngoạivi
dc.subjectẤn Độvi
dc.subjectThế kỉ 21vi
dc.subjectSách chuyên khảovi
dc.titleChính sách đối ngoại của Ấn Độ những năm đầu thế kỷ XXI: Sách chuyên khảovi
dc.typeBookvi
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
135. Chinh sach doi ngoai cua An Do.pdf7.44 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.