Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7529
Title: Danh nhân đất Việt, tập 4
Authors: Quỳnh Cư
Văn Lang
Nguyễn Anh
Keywords: Danh nhân;Việt Nam
Issue Date: 1998
Publisher: H.: Thanh niên
Abstract: Tập IV của bộ sách mang đến câu chuyện của tất cả 11 vị anh hùng hào kiệt, nhân vật lịch sử tiêu biểu của dân tộc ta: Dương Thái Hậu, Trần Thủ Độ, Hồ Quý Ly, Đỗ Nhuận, Đặng Minh Khiêm, Phùng Khắc Khoan, Đào Duy Từ, Nguyễn Duy Thì, Nguyễn Danh Phương, Đội Cấn, Nguyễn Thái Hậu.
Description: 518tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7529
Appears in Collections:Việt Nam: Đất nước - Con người

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17. Danh nhân đất Việt tập IV.pdf10.38 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.