Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7528
Title: Danh nhân đất Việt, tập 3
Authors: Quỳnh Cư
Văn Lang
Nguyễn Anh
Keywords: Danh nhân;Việt Nam
Issue Date: 1998
Publisher: H.: Thanh niên
Abstract: Tập III của bộ sách mang đến câu chuyện của tất cả 14 vị anh hùng hào kiệt, nhân vật lịch sử tiêu biểu của dân tộc ta: Nguyễn Hữu Cầu, Đoàn Thị Điểm, Nguyễn Huệ, Bùi Thị Xuân, Lê Ngọc Hân, Ngô Thì Nhậm, Lê Quí Đôn, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Du, Phan Bá Vành, Phan Huy Chú, Cao Bá Quát, Bà Huyện Thanh Quan và Yến Phi.
Description: 584tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7528
Appears in Collections:Việt Nam: Đất nước - Con người

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16. Danh nhân đất việt tập III.pdf12.23 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.