Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7527
Title: Danh nhân đất Việt, tập 2
Authors: Quỳnh Cư
Văn Lang
Nguyễn Anh
Keywords: Danh nhân;Việt Nam
Issue Date: 1998
Publisher: H.: Thanh niên
Abstract: Tập II của bộ sách mang đến câu chuyện của tất cả 14 vị anh hùng hào kiệt, nhân vật lịch sử tiêu biểu của dân tộc ta: Phạm Ngũ Lão, Trần Quốc Toản, Chu Văn An, Mạc Đĩnh Chi, Tuệ Tĩnh, Nguyễn Biều, Lê Lợi, Lê Lai, Nguyễn Trãi, Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Xí, Nguyễn Chích, Lương Thế Vinh và Lê Hữu Trác.
Description: 566tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7527
Appears in Collections:Việt Nam: Đất nước - Con người

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15. Danh nhân đất việt tập II.pdf12.11 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.