Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7526
Title: Danh nhân đất Việt, tập 1
Authors: Quỳnh Cư
Nguyễn Anh
Văn Lang
Keywords: Danh nhân;Việt Nam
Issue Date: 1998
Publisher: H.: Thanh niên
Abstract: Tập I của bộ sách mang đến câu chuyện của tất cả 17 vị anh hùng hào kiệt, nhân vật lịch sử tiêu biểu của dân tộc ta: Hai Bà Trưng, Bà Triệu,Mai Thúc Loan, Phùng Hưng, Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh,Lê Hoàn, Lý Thường Kiệt, Ỷ Lan, Trần Hưng Đạo, Tô Hiến Thành, Nguyễn Thuyên, Lê Văn Hưu, Trần Nhật Duật và Trần Quang Khải. Bộ ba tác giả đã sử dụng một số hình thức văn học để trình bày các tư liệu lịch sử một cách hấp dẫn và sinhđộng
Description: 532tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7526
Appears in Collections:Việt Nam: Đất nước - Con người

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14. Danh nhan dat viet tap I.pdf11.28 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.