Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7524
Title: Các vị tư nghiệp và tế tửu Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Hà Nội
Authors: Nguyễn, Hoàng Điệp
Keywords: Hà Nội;Lịch sử;Văn miếu Quốc Tử Giám;Việt Nam
Issue Date: 2010
Publisher: H.: Văn hóa - Thông tin
Abstract: Cuốn sách trình bày một cách tỉ mỉ, hệ thống, tỉ mỉ, chi tiết về tiểu sử, chức vị, tài năng, đức độ... của một trăm lẻ ba vị Tư nghiệp và Tế tử của Thăng Long xưa.
Description: 232tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7524
Appears in Collections:Việt Nam: Đất nước - Con người

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12. CacvitunghiepvatetuuVanmieu.pdf20.51 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.