Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7522
Title: Dân ta ăn Tết
Authors: Nguyễn, Hữu Hiệp
Keywords: Tết Nguyên Đán;Việt Nam
Issue Date: 2015
Publisher: H.: Khoa học xã hội
Abstract: Tìm hiểu về ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Các phong tục thường diễn ra trong ngày Tết như dựng nêu, múa lân, bày mâm mũ quả...
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7522
Appears in Collections:Việt Nam: Đất nước - Con người

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10. Dantaantet.pdf5.88 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.