Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7521
Title: Tranh Tết : Nét tinh hoa truyền thống Việt
Authors: Trang, Thanh Hiền
Keywords: Tranh dân gian;Việt Nam
Issue Date: 2019
Publisher: H.: Thế giới
Abstract: Giới thiệu kiến thức phổ thông về các dòng tranh dân gian Việt Nam như: Tranh Đông Hồ, tranh Hàng Trống, tranh Kim Hoàng, tranh làng Sình. Tìm hiểu nguyên liệu giấy dó và nghề làm giấy dân gian. Nghệ thuật thư hoạ tranh dân gian và nêu vị thế của những tác phẩm này trong dòng chảy chung của nghệ thuật dân gian châu Á
Description: 186tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7521
Appears in Collections:Việt Nam: Đất nước - Con người

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9. Tranh Tet.pdf124.39 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.