Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7505
Title: Xã hội học
Authors: Phạm, Tất Dong
Lê, Ngọc Hùng
Phạm, Văn Quyết,...
Keywords: Xã hội học
Issue Date: 2008
Publisher: H.: Thế giới
Abstract: Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc một số kiến thức đại cương làm cơ sở cho việc đi sâu vào các lĩnh vực khoa học xã hội chuyên ngành
Description: 325tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7505
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
127. Xa hoi hoc.pdf10.02 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.